Rekonstrukce střechy (nad) hlavou

Nejmodernější technologie neznamená vždy vyšší cena. Při srovnatelné ceně získává investor vyšší kvalitu a tím vyšší hodnotu.
Při rekonstrukci střechy staršího objektu je ve většině případů nutné provést demontáž stávající střešní krytiny včetně laťování. Zásadním důvodem je chybějící doplňková hydroizolační vrstva (pojistná difuzně otevřená folie) a kontralatě. V tomto případě rozhodně stojí za úvahu provést při rekonstrukci střechy staršího objektu nadkrokevní izolaci pomocí stříkané uzavřené (tvrdé) pěny. Výhodou takového řešení je také výjimečné uspořádání stropu podkroví z estetického hlediska – viditelné konstrukce krovu, tj krokve a kleštiny. Nezanedbatelnou předností je provedení kompletního střešního pláště včetně zateplení během několika málo dní.

Další výhody tohoto způsobu zateplení střechy
Dokonalé bezespárové zateplení střechy velmi kvalitním materiálem se špičkovými tepelně izolačními vlastnostmi – uzavřená (tvrdá) polyuretanová pěna (součinitel prostupu tepla λ = 0,021 W/mK)
Realizace pohledového podkroví a zateplení střechy v rámci hrubé stavby během dvou pracovních dnů
Po dokončení zateplení střechy (zpravidla druhý den po montáži krovu) je stavba chráněna proti srážkám!
Výjimečné uspořádání stropu podkroví z estetického hlediska – viditelné hoblované konstrukce krovu (krokve, kleštiny)
Vyloučení bezmocnosti investora při případné reklamaci střešního pláště z důvodů provedení krytiny jiným dodavatelem než následné provedení zateplení střechy včetně podhledu (pokrývači střechy nezateplují).
V neposlední řadě stejné náklady na podhled podkroví současně při použití výrazně dražšího izolační materiálu


Více informací na http://www.hkstavebni.cz/nad_izolace.php a na webu Úřadu průmyslového vlastnictví http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.frm - užitný vzor č. 27272.